Polityka prywatności

Polityka prywatności

Pragniemy poinformować, że firma Paulina Pawlata przestrzega wszystkich
stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Szanujemy i
chronimy Waszą prywatność, a także zapewniamy, że w każdej chwili odpowiemy na
wszystkie pytania dotyczące ochrony danych oraz zapewnimy realizację
przysługujących Wam praw. Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z poniższymi
informacjami.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w
szczególności Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (dalej: „Ustawa“).
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.szlufka.com
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma Paulina Pawlata z
siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 240/110, 91-362 Łódź, Nip: 9471971736. W
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, możecie się z nami
skontaktować pod adresem e-mail : sklep@szlufka.com 

2. Czym są dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej
podobnej technologii.
Aby zapewnić Państwu najbardziej efektywne korzystanie ze strony internetowej a
także by dopasować jej treść i móc zaoferować Państwu jak najbardziej dopasowaną
do Waszych potrzeb ofertę, będziemy przetwarzać dane w postaci :
- adresu e-mail,
-plików cookies (więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj) i pod
słowem tutaj umieścić link do obecnej polityki cookies nazywanej teraz polityka
prywatności,
- daty oraz godziny Państwa wizyty na stronie internetowej,
- właściwości Państwa urządzenia, a w szczególności systemu operacyjnego,
przeglądarki internetowej oraz rozmiaru okna przeglądarki,
- adres IP Państwa urządzenia,

- identyfikatory urządzenia, na które składają się indywidualne cechy Państwa
urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzenia umożliwiają nam rozpoznanie
Państwa urządzenia na naszej stronie. Przykładami identyfikatorów urządzeń są :
„Ad-ID" systemu operacyjnego iOS, „Identyfikator wyświetlania reklam" systemu
operacyjnego Android.
3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Prawnie uzasadnionym
celem w tym przypadku jest zapewnienie Państwu możliwe najbardziej atrakcyjnych
treści w ramach strony internetowej a także w celu stworzenia jak najlepszej oferty
produktów dopasowanej do Państwa potrzeb. Chcemy również, aby Państwa wizyta
na stronie www.ajconsultants.pl była dla Państwa jak najbardziej przejrzysta oraz
przyjemna.

4. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane będą przechowywane nie dłużej, niż do osiągnięcia celu o którym napisaliśmy w
pkt 4. Nie jesteśmy w stanie określić konkretnej daty usunięcia danych, ale
zapewniamy, ze regularnie dokonujemy ich przeglądy i usuwamy na bieżąco dane,
które nie są nam już potrzebne do osiągnięcia celu. W przypadku zgłoszenia
sprzeciwu, Państwa dane usuwane są z naszych zasobów niezwłocznie.

5. Jakie są Państwa prawa i jak je zrealizować?

Ponieważ przetwarzamy Wasze dane na podstawie uzasadnionego interesu
prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), macie prawo do :
- dostępu oraz do poprawiania i uaktualniania swoich danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania w sytuacjach wskazanych w art. 18 RODO
- zgłaszania sprzeciwu do dalszego przetwarzania.

Wasze prawa możecie realizować poprzez wysyłkę krótkiej wiadomości e-mail
zawierającej opis Państwa żądania, na adres wskazany w pkt 1, albo poprzez kontakt
telefoniczny pod nr wskazanym w pkt 1.

W każdym przypadku, gdy uznacie Państwo że Wasze prawa zostały w związku z
przetwarzaniem danych w jakikolwiek sposób naruszone, możecie złożyć stosowny

wniosek do organu sprawującego nadzór dla ochroną danych (Urząd Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2).

6. Komu możemy udostępniać dane, za które jako Administrator jesteśmy
odpowiedzialni?

Aby móc utrzymać naszą stronę internetową musimy udostępniać niektóre
informacje podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy. Zapewniamy, że
dokładamy staranności aby podmioty te również troszczyły się o ochronę danych
osobowych do których muszą mieć dostęp w związku z wykonywanymi na naszą
rzecz usługami.

Odbiorcami Państwa danych mogą więc być : hostingodawcy serwerów, podmioty IT
które pomagają nam ulepszać i utrzymywać stronę a także duże podmioty, które
dostarczają nam narzędzi pozwalających ulepszać stronę i dostosowywać ją do
Waszych potrzeb.

Jesteśmy przedsiębiorcami i nieustannie dążymy do polepszania produktów i
narzędzi których używamy do rozwoju naszego biznesu. Dlatego staramy się, aby
nasze strony internetowe były zaprojektowane w najlepszy sposób i by odwiedzało
nas jak najwięcej osób zainteresowanych współpracą z nami. Aby poprawić jakość
strony, wykorzystujemy narzędzia określany potocznie jako “śledzące”. Umożliwiają
nam one monitorowanie skuteczności ofert sieciowych. Dzięki nim możemy
gromadzić takie dane jak np. :
- informacje, za pomocą jakich linków użytkownicy online przekierowywani są na
stronę Webemo;
- informacje kiedy i jak często odwiedzaliście naszą stronę,
- informację jakie informacje są wyszukiwane,
- które linki bądź oferty są na naszej stronie otwierane

Na podstawie powyższych informacji tworzymy statystyki, które pomagają uczynić
stronę atrakcyjniejszą oraz lepiej dostosowaną do potrzeb i preferencji osób
odwiedzających.

Nie tworzymy profili użytkowników.

Korzystanie z tych narzędzi nie powoduje automatycznej identyfikacji osób fizycznych
i nie wykorzystujemy ich nigdy po to, aby zidentyfikować osoby odwiedzające naszą
stronę!

W związku z tym, że chcemy korzystać z możliwości jakie dają nam narzędzia : Google
Analytics, Google AdWords, Doubleclick wtyczki FB– informacje wskazane powyżej
będą trafiały do tzw. Podmiotów trzecich jakimi są Google i podmioty z nim
powiązane oraz Facebook. Poniżej prezentujemy Państwu krótki opis
wykorzystywanych przez nas narzędzi, wskazujemy jak możecie Państwo ograniczyć
przekazywanie takich informacje poprzez samodzielną zmianę ustawień, oraz
wskazujemy dane podmiotów które mają dostęp do ww. informacji.

Jednocześnie informujemy, że zarówno Google jak i Facebook przystąpiły do tzw.
Tarczy Prywatności, co zapewnia legalność przekazywania danych do podmiotów
posiadających certyfikat przynależności do Tarczy Prywatności.

6.1. Google Analytics.

Nasza strona używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną
przez Google Inc. („Google“), USA.
Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez
Państwa z naszej strony. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa
korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na
nasze zlecenie, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować
korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat
aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z
korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego.
Tak, jak zapewniliśmy wyżej, dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji
jakiejkolwiek osoby fizycznej!
Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie
ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie
będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji
naszej strony. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google
danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do Państwa
korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i
przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do
przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Dane strony trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html
Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pL
W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz
przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google (w tym również
Państwa adres IP) poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w Państwa przeglądarce,
która jest dostępna pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6.2. Google Adwords / Remarketing

Korzystamy również z funkcji remarketingu w Google AdWords w Google Inc, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej "Google").
Remarketing pozwala na stworzenie spersonalizowanej „podpowiedzi” dla odbiorcy,
który wcześniej przeglądał daną stronę/strony w witrynie Google po to, aby
wyświetliła się reklama produktu/usługi którą możecie być Państwo zainteresowani.
W tym celu, w Państwa przeglądarce są przechowywane pliki cookie gromadzone z
poszczególnych stron odwiedzanych przez Państwa za pośrednictwem przeglądarki
Google. Odwiedziny użytkowników gromadzone są za pomocą plików cookie, które
służą do identyfikacji przeglądarki internetowej samego urządzenia; dane osobowe
nie są przechowywane. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub wyłączyć
zapisywanie plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem
oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin.
Więcej informacji na temat Google Adwords oraz polityki prywatności Google znajdą
Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads.

6.3. Wtyczki Facebook

Nasza strona korzysta z wtyczki społecznościowej (ang. Social Plugins) portalu
społecznościowego Facebook.com, zarządzanego przez Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Wtyczki są oznaczone logo portalu, jego ikoną lub też dodatkiem "Facebook Social
Plugin". W przypadku uruchomienia przez Użytkownika strony internetowej, która
zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem
Facebook. Zawartość wtyczki zostaje przez portal Facebook.com bezpośrednio
……………………………………………… nie ma w tym zakresie żadnego wpływu na rozmiar
danych, które Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki.

Jeśli jesteś członkiem Facebooka ale nie chcesz, by portal ten kojarzył zgromadzone
dane użytkownika, musisz dokonać na swoim koncie na Facebook’u odpowiednich
ustawień.

Za udzielanie dostępu do Waszych danych udostępnionych przez Was Facebook’owi
odpowiada ten podmiot i w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do
bezpośrednio do tego podmiotu albo dokonać zmian w ustawieniach konta na
Facebook’u

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy
Ustawy oraz RODO.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się na bieżąco o aktualnych okazjach.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij